JOVE ORQUESTRA DE LES COMARQUES GIRONINES

JOVE ORQUESTRA DE LES COMARQUES GIRONINES

L'objectiu de la Fundació Metalquimia és fomentar, promocionar, incentivar, patrocinar i realitzar accions que impulsin la creativitat i la innovació (Creativació) en els diferents àmbits de la societat, ja sigui empresarial, social, cultural, científico-tecnològic o educatiu.

En aquesta línia, la Fundació Metalquimia assumeix com a propi el projecte pedagògic Jove Orquestra de les Comarques Gironines perquè entén que és una aposta decidida de futur, amb l’objectiu d’establir a mig i llarg termini un mecanisme sòlid de connexió permanent entre les escoles de música de totes les comarques de Girona, que permeti:

  • Oferir a tots els estudiants de grau mitjà de les escoles de música i conservatori de Girona l'oportunitat de fer un treball orquestral de primer nivell amb professors de reconegut prestigi internacional, membres de les millors orquestres europees.
  • Fomentar l’establiment d’una xarxa de treball musical estable de les Comarques Gironines, gràcies a la interconnexió de totes les escoles de grau mig i les de superior de música de Catalunya.
  • Oferir concerts en formats simfònics a la demarcació de Girona.
  • Implicar les famílies dels estudiants per consolidar també una xarxa sociocultural. 

Difusió de la música com a eina d’integració

Des de l’any 2009, la Jove Orquestra de les Comarques Gironines ha vingut realitzant una tasca educativa a la demarcació de Girona, duent a terme a l’entorn de l’activitat tant de la JOCG com posteriorment de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, activitats pedagògiques obertes a tots els àmbits de l’ensenyament, des de primària fins a les aules d’extensió universitària.

La finalitat principal és apropar la música a la comunitat educativa en l’àmbit de la integració cultural, i alhora apropar els membres d’aquesta comunitat als espais on es realitza l’activitat musical, les sales de concerts, ajudant a incrementar i fidelitzar el públic del futur.

També s’han realitzat activitats d’integració dirigides a col·lectius que, per diverses raons, tenen més difícil l’accés a la música simfònica.

D’altra banda, a partir del treball amb la Jove Orquestra de les Comarques Gironines, es donarà la possibilitat a joves estudiants de les comarques gironines de participar com a oients a l’estada i així conèixer de primera mà com afronta una orquestra la preparació d’obres de repertori simfònic.

Cal destacar la col·laboració estreta amb l’equip directiu del Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona.