JOVE ORQUESTRA DE LES COMARQUES GIRONINES

JOVE ORQUESTRA DE LES COMARQUES GIRONINES

L'objectiu de la Fundació Metalquimia és fomentar, promocionar, incentivar, patrocinar i realitzar accions que impulsin la creativitat i la innovació (Creativació) en els diferents àmbits de la societat, ja sigui empresarial, social, cultural, científico-tecnològic o educatiu.

En aquesta línia, la Fundació Metalquimia assumeix com a propi el projecte pedagògic Jove Orquestra de les Comarques Gironines perquè entén que és una aposta decidida de futur, amb l’objectiu d’establir a mig i llarg termini un mecanisme sòlid de connexió permanent entre les escoles de música de totes les comarques de Girona, que permeti:

  • Oferir a tots els estudiants de grau mitjà de les escoles de música i conservatori de Girona l'oportunitat de fer un treball orquestral de primer nivell amb professors de reconegut prestigi internacional, membres de les millors orquestres europees.
  • Fomentar l’establiment d’una xarxa de treball musical estable de les Comarques Gironines, gràcies a la interconnexió de totes les escoles de grau mig i les de superior de música de Catalunya.
  • Oferir concerts en formats simfònics a la demarcació de Girona.
  • Implicar les famílies dels estudiants per consolidar també una xarxa sociocultural.