Projectes propis

La Fundació METALQUIMIA, entre les seves diferents activitats, promou els seus propis projectes, que han nascut sota la iniciativa i l'impuls de la família fundadora. Entre aquests projectes, voldríem ressaltar el següents: