Objecte

La Fundació Metalquimia té per objecte fomentar, promocionar, incentivar, patrocinar i realitzar accions que impulsin la creativitat i la innovació en els diferents àmbits de la nostra societat, ja sigui empresarial, social, cultural, científico-tecnològic o educatiu.

La Fundació Metalquimia  està inspirada en l’esperit i anhel creativador i en el desig d'intentar contribuir a millorar el nivell educatiu, cultural i social de les persones. La “Creativació” és un neologisme, ideat per un dels patrons fundadors, Josep Lagares, i enregistrat al Registre de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques. Resulta de la unió dels conceptes Creativitat i Innovació mitjançant la formació d’un acrònim amb les dues paraules i es refereix a l’acció d’emprar la creativitat per a convertir-la sistemàticament en innovació.

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació Metalquimia desenvolupa tant activitats impulsades directament per la pròpia Fundació, com activitats realitzades en  col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, sempre d’acord amb allò que estableix el Patronat de la Fundació i en el marc de la normativa sobre fundacions.