Projectes

La Fundació METALQUIMIA dona el seu suport cada any a diferents projectes inclosos dins dels seus fins fundacionals.

Els projectes i les dotacions econòmiques que es destinen a cada projecte s'aproven a les reunions que anualment realitza el Patronat de la Fundació.

Als subapartats d'aquesta secció s'ofereix una relació no exhaustiva dels principals projectes als quals la Fundació METALQUIMIA ha donat el seu suport des de l'any 2015.

Els projectes estan classificats als apartats:

- Projectes propis

- Projectes compartits

- Col·laboracions amb Entitats