ASTRID I CÀRITAS

La Fundació METALQUIMIA destina cada any una part del taquillatge obtingut dels concerts de la SCCC a les Fundacions ASTRID 21 i Càritas Girona - Entitats amb Cor.

La Fundació Síndrome de Down de Girona i Comarques Astrid-21 és una fundació privada sense ànim de lucre nascuda l’any 1989 a Girona que té com a objectiu principal que tota persona amb la síndrome de Down o una altra discapacitat psíquica tingui, com qualsevol altra persona, un lloc a la societat i la seguretat que podrà prosperar i millorar la seva qualitat de vida.

Astrid-21 és membre de la Coordinadora Síndrome de Down Catalunya.  Du a terme diferents programes dirigits als discapacitats psíquics, entre els que destaquen el programa escolar, els cursos de formació d'adults, la inserció i seguiment laboral, el lleure educatiu, el servei de teràpia ocupacional, els itineraris integrats d’inserció sociolaboral, i el suport, acompanyament  i assessorament a les famílies dels discapacitats.

Càritas és una entitat de l'Església catòlica que té com a objectiu promoure, orientar i coordinar l'acció social i caritativa de la diòcesi, amb la finalitat d'ajudar a la promoció humana i al desenvolupament integral de les persones. Així, doncs, Càritas treballa en els sectors socials més desfavorits buscant generar processos que contribueixin al desenvolupament i promoció de la persona i també a la promoció de la justícia social.

Càritas està formada per persones que uneixen els seus esforços per treballar per un món millor: voluntaris, que amb el seu compromís solidari i gratuït són el veritable motor de l'entitat, però també tècnics contractats que donen suport als diferents projectes i a l'activitat general de l'entitat.