Qui som

La Fundació METALQUIMIA es va constituir amb el següent Patronat:

President - Sr. Narcís Lagares i Corominas

Vicepresident - Sr. Josep Lagares i Gamero

Secretari - Sr. Narcís Lagares i Gamero

Vocal - Sra. Anna Maria Gamero i Fauró

El Patronat de la Fundació METALQUIMIA ha nomenat Eulàlia Tomàs i Deig com a directora general de l'entitat.

La Fundació METALQUIMIA està inscrita a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya – Serveis de Fundacions, per resolució de data 31 d’octubre de 2014, amb número d’inscripció 2866 i NIF G-55214845.