Projectes compartits

A la Fundació METALQUIMIA tenim la voluntat d'impulsar i fer créixer projectes en els quals creiem fermament, i que conduïts per  entitats i professionals altament reconeguts en els seus corresponents àmbits, poden assolir una gran volada en el seu desenvolupament i execució. Entre aquests projectes, voldríem ressaltar el següents: